+31(0) 316 729 639 info@nb-energie.nl

Inleiding

NBE BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bij de verwerking van uw gegevens respecteren wij de geldende privacyregelgeving. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dit statement is van toepassing op onze website en al onze dienstverlening.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

NBE BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben maatregelen genomen uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Wij beveiligen uw gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers. Verder maken wij gebruik van een SSL-certificaat. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Als u telefonisch, via onze website(s) of andere verkoopkanalen contact met ons heeft kunnen wij uw persoonsgegevens vastleggen. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst. Wij kunnen de volgende gegevens vastleggen:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tarief
 • Geboortedatum en geslacht
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw netbeheerder
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres en bankrekeningnummer(s)
 • Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps, bijvoorbeeld het apparaat-type, besturingssysteem, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie ID, pagina waarvan u vandaan komt, pagina’s die bezocht worden, beeldschermresolutie en aantal kleuren
 • Overige gegevens, waaronder gegevens die u met ons heeft gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s)
 • Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals elektrisch vervoer en zonnepanelen).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:
 • Het behandelen van uw aanvraag inzake een product of dienst;
 • Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met bedrijven binnen onze groep;
 • Uitvoering van een crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole, dan wel het inschakelen van schuldhulpverlening;
 • Berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd;
 • Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Om u te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten of u een aanbod te doen;
 • De behandeling van uw klachten, vragen en geschillen;
 • Om klanttevredenheidsonderzoeken te doen waarmee wij onze producten en diensten kunnen verbeteren;
 • Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Het samenstellen van statistieken om onze website(s) en app(s) te optimaliseren.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u eerst om toestemming.

Grondslag voor de verwerking?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, teneinde producten en diensten aan u te kunnen leveren. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat wij gegevens verwerken, omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden van verwerking of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen? U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Een dergelijk verzoek kunt u telefonisch of schriftelijk aan ons kenbaar maken. Indien u (nog) niet officieel bij ons bent aangesloten, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in te dienen. Wij zullen ervoor zorgdragen dat uw verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken is verwerkt. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging.

Kunnen uw persoonsgegevens door derden worden gebruikt?

NBE BV laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële of ideële doeleinden van die derden.

Op welke wijze verzamelen wij persoonsgegevens?

Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, teneinde onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone. U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Wij maken enkel gebruik van analytische cookies. Deze worden toegepast om de website en bijbehorende statistieken te analyseren en te optimaliseren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics en hanteren de meest privacy-vriendelijke instellingen die Google beschikbaar stelt. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de privacy gevolgen van het gebruik van Google Analytics is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy statement van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacy statement van Google Analytics. Wijzigingen in dit privacy statement Wij kunnen dit privacy statement eenzijdig wijzigen. Controleer daarom regelmatig het actuele statement op onze website. Dit privacy statement is laatstelijk gewijzigd op 18 december 2018. Vragen Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen per e-mail via info@nb-energie.nl of telefonisch via +31 (0)316 729 639. Verwerkingsverantwoordelijke NBE BV Kervel 6 6942 SC DIDAM

Sluit Menu